Album Quang Dương.

Album Quang Dương.

- Hình ảnh lắp đặt sản phẩm
- Hình ảnh nghiệm thu hiệu quả sản phẩm.
- Hình ảnh hoạt động công ty.

Công nghệ khử cặn điện tử SOFPAC

Công nghệ bản chất của phương pháp khử cặn bằng sóng điện từ trường - SOFPAC 
Công nghệ khử cặn điện tử
(Xem ảnh to)
Download file:

-  Công nghệ bản chất của SOFPAC - Tiếng Anh   (Tại đây)

-  Bản dịch công nghệ bản chất SOFPAC               (Tại đây)
 

 


Hình ảnh khác: