Album Quang Dương.

Album Quang Dương.

- Hình ảnh lắp đặt sản phẩm
- Hình ảnh nghiệm thu hiệu quả sản phẩm.
- Hình ảnh hoạt động công ty.

Ứng dụng SOFPAC cho Chiller & Cooling tower

Trên đây là những hình ảnh lắp đặt thiết bị SOFPAC cho các hệ thống nồi hơi và hiệu quả ứng dụng SOFPAC cho Chiller & Cooling tower.

  • Khử được cáu cặn đang có
  • Phòng chống đóng cặn trở lại

  • Chi phí đầu tư ban đầu thấp

  • Tiết kiệm năng lượng trong quá trình sản xuất

  • Dễ lắp đặt và không phải dừng sản xuất

  • Thích ứng với mọi kích thước và chất liệu ống, thân thiện với môi trường     

Download file:

Các biên bản ĐGHQ SOFPAC cho Chiller & Cooling tower 


Hình ảnh khác: