Cạnh tranh để phát triển!

Cạnh tranh để phát triển!

- Cam kết mang công nghệ tiên tiến nhất.
- Đội ngũ kỹ sư kinh nghiệm nhiều năm.
- Được tư vấn công nghệ miễn phí.

Công nghệ khử cặn điện tử SOFPAC

24/06/2016 | 3199

Công nghệ bản chất của phương pháp khử cặn bằng sóng điện từ trường - SOFPAC 

 

Công nghệ khử cặn điện tử SOFPAC - 1
 

 
Download file:

-  Công nghệ bản chất của SOFPAC - Tiếng Anh   (Tại đây)

-  Bản dịch công nghệ bản chất SOFPAC               (Tại đây)
 
Công nghệ khử cặn điện tử SOFPAC - 1
Giới thiệu
Công nghệ khử cặn điện tử SOFPAC - 2
Sơ đồ
Công nghệ khử cặn điện tử SOFPAC - 3
Biên dạng sóng
Công nghệ khử cặn điện tử SOFPAC - 4
Sóng điện từ
Công nghệ khử cặn điện tử SOFPAC - 5
Thiết bị
Công nghệ khử cặn điện tử SOFPAC - 6
Đồ thị 1
Công nghệ khử cặn điện tử SOFPAC - 7
Đồ thị 2
Công nghệ khử cặn điện tử SOFPAC - 8
Đồ thị 2