Làm việc cùng chuyên gia

Làm việc cùng chuyên gia

Chuyên gia tại bia Hà Nội

Chuyên gia tại bia Hà Nội

Thảo luận về thiết bị GEA

Thảo luận về thiết bị GEA

Khử cặn Chiller tại EVN tower.

Khử cặn Chiller tại EVN tower.

Sơ đồ tổ chức

25/05/2018 | 1696