Album Quang Dương.

Album Quang Dương.

- Hình ảnh lắp đặt sản phẩm
- Hình ảnh nghiệm thu hiệu quả sản phẩm.
- Hình ảnh hoạt động công ty.

Ứng dụng SOFPAC cho nồi hơi

Trên đây là những hình ảnh lắp đặt thiết bị SOFPAC cho các hệ thống nồi hơi và hiệu quả ứng dụng SOFPAC cho Nồi hơi.

  • Khử được cáu cặn đang có
  • Phòng chống đóng cặn trở lại

  • Chi phí đầu tư ban đầu thấp

  • Tiết kiệm năng lượng trong quá trình sản xuất

  • Dễ lắp đặt và không phải dừng sản xuất

  • Thích ứng với mọi kích thước và chất liệu ống, thân thiện với môi trường     


Download file:

Các biên bản ĐGHQ hoạt động của thiết bị SOFPAC cho nồi hơi 


Hình ảnh khác: